Jak w domu

Zapewniamy dziecku warunki bytowe zbliżone do warunków domowych, gwarantujemy właściwą opiekę pielęgnacyjną i wychowawczą oraz prowadzenie zajęć metodyczno-dydaktycznych dostosowanych do jego wieku i rozwoju psychomotorycznego.

Indywidualne podejście do dziecka pozwala na odkrywanie i rozwijanie jego talentów, a także jest pomocne w pokonywaniu trudności jakie dziecko napotyka podczas poznawania świata. Każdy maluszek jest traktowany u nas  wyjątkowo, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i dużej współpracy z rodzicami. Kierujemy się zasadą, że najważniejsze dla harmonijnego rozwoju dziecka są miłość, ciepło, poświęcony czas i troskliwa opieka.

Nasz żłobek jest placówką kameralną, co umożliwia indywidualne podejście do każdego dziecka. Charakter placówki pozwala na poświecenie każdemu dziecku dostatecznej uwagi i ciepła.

Kierujemy się zasadą, że dobro Dziecka jest dla nas wartością nadrzędną.

 

eq1_0153ok300x201.jpg [300x201] eq1_0106pop300x200.jpg [300x200]