Zasady rekrutacji

Rekrutacja dzieci, zarówno do żłobków publicznych i niepublicznych odbywa się poprzez jedną – globalną listę dzieci oczekujących do w/w placówek.
Wobec powyższego rodzic/opiekun prawny – podejmując decyzje o oddaniu dziecka pod opiekę do żłobka publicznego bądź niepublicznego – musi wypełnić formularz zgłoszenia w naborze elektronicznym miasta Poznania. Informujemy, że dziecko po przyjęciu do naszego żłobka zostaje skreślone z listy oczekujących do publicznych żłobków. Rekrutacja prowadzona jest wyłącznie poprzez nabór Miasta Poznania.

Ze szczegółowymi zasadami rekrutacji dzieci do żłobków na terenie Miasta Poznania można się zapoznać na  stronie:  https://nabor.pcss.pl/poznan/zlobek

 

p6012672300x225.jpg [300x225] p5212572300x225.jpg [300x225]