Polityka bezpieczeństwa

Stworzyliśmy profesjonalną opiekę nad najmłodszymi dziećmi do lat 3 spełniającą wszystkie wymogi i standardy.

Nasza polityka bezpieczeństwa:

 • zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych (2 pary drzwi, domofon),
 • procedury przyprowadzenia i odbioru dzieci,
 • dzieci objęte całodobowym ubezpieczeniem NW,
 • stały kontakt telefoniczny Dyrekcji i opiekunów z rodzicami,
 • współpraca z lekarzem pediatrą i innymi specjalistami dziecięcymi,
 • monitoring firmy ochroniarskiej,
 • współpraca z dzielnicowym,
 • komunikacja zabezpieczona barierkami,
 • plac zabaw wyłożony specjalną matą przeciwupadkową,
 • zabawki i pomoce edukacyjne z atestami,
 • personel z badaniami lekarskimi i po szkoleniach bhp i p.poż.,
 • personel po szkoleniach z pierwszej pomocy (w szczególności małych dzieci),
 • wysoko wykwalifikowany personel pielęgniarski,
 • monitoring wewnętrzny i zewnętrzny (kamery) do wglądu w placówce,
 • prowadzenie ścisłej dokumentacji dzieci,
 • własny statut placówki,
 • współpraca z Wydziałem Zdrowia i Urzędem Miasta,

 

placzabaw_11300x197.jpg [300x197] placzabaw_06300x201.jpg [300x201]